مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی رهـیـاب
سخنی با مخاظبین
 
امروزه علی رغم ایجاد تعییرات عمیق فرهنگی و تغییر در شیوه‌های زندگی،بسیاری از
افراد در رویارویی با مسـائل زندگی فاقـد توانایی‌های لازم هستند و همین امرآنان را در
مواجهه با مسائل و مشکلات زندگی روزمـره آسیب‌پذیر کرده است. تـوانایی‌های روانی
و اجتماعی، فرد را بـرای مقابله با موقعیت‌ها و کشمـکش‌های زنـدگی یاری می‌کنـد.این
توانایی‌ها فرد را قادر می‌سازد تا در ارتباط با سـایر انسان‌ها، جامـعه،فرهنگ و مـحـیط
خود مثبت وسازگارانه عمل کرده و سلامت روانی خود را تأمین کند.
در مرکز مشاوره رهیاب، با حضور مـشاورین مـجرب می‌توانیـد نـسبت به تـوانایی‌هـای
ذکـر شده شناخت حاصـل کرده و شرایـط را برای دست یافتن به سلامــت روانی خـود و
خانواده مهیا سازید.

                                                                                                                     با ما تماس بگیرید
                                                                                                                        77697583
 

 

مشاوره پیش از ازدواج

خلاصه مطلب در اینجا قرار می گیرد. خلاصه مطلب در اینجا قرار می گیرد. خلاصه مطلب در اینجا قرار می گیرد.

مشاوره تحصیلی و شغلی

خلاصه مطلب در اینجا قرار می گیرد. خلاصه مطلب در اینجا قرار می گیرد. خلاصه مطلب در اینجا قرار می گیرد.

مشاوره فردی، زوج و خانواده

خلاصه مطلب در اینجا قرار می گیرد. خلاصه مطلب در اینجا قرار می گیرد. خلاصه مطلب در اینجا قرار می گیرد.

مشاوره تلفنی

خلاصه مطلب در اینجا قرار می گیرد. خلاصه مطلب در اینجا قرار می گیرد. خلاصه مطلب در اینجا قرار می گیرد.

مشاوره زناشویی و طلاق

خلاصه مطلب در اینجا قرار می گیرد. خلاصه مطلب در اینجا قرار می گیرد. خلاصه مطلب در اینجا قرار می گیرد.

نوروفیدبک

خلاصه مطلب در اینجا قرار می گیرد. خلاصه مطلب در اینجا قرار می گیرد. خلاصه مطلب در اینجا قرار می گیرد.

مشاوره کودک و نوجوان

خلاصه مطلب در اینجا قرار می گیرد. خلاصه مطلب در اینجا قرار می گیرد. خلاصه مطلب در اینجا قرار می گیرد.

رواان تحلیلگر و روانپزشک

خلاصه مطلب در اینجا قرار می گیرد. خلاصه مطلب در اینجا قرار می گیرد. خلاصه مطلب در اینجا قرار می گیرد.

عنوان مقاله در اینجا قرار می گیرد

توضیحاتی در مورد مقاله در اینجا قرار میگیرد. توضیحاتی در مورد مقاله در اینجا قرار میگیرد. توضیحاتی در مورد مقاله در اینجا قرار میگیرد.

ادامه طلب....

عنوان مقاله در اینجا قرار می گیرد

توضیحاتی در مورد مقاله در اینجا قرار میگیرد. توضیحاتی در مورد مقاله در اینجا قرار میگیرد. توضیحاتی در مورد مقاله در اینجا قرار میگیرد.

ادامه طلب....

عنوان مقاله در اینجا قرار می گیرد

توضیحاتی در مورد مقاله در اینجا قرار میگیرد. توضیحاتی در مورد مقاله در اینجا قرار میگیرد. توضیحاتی در مورد مقاله در اینجا قرار میگیرد.

ادامه طلب....